Днепропетровский национальный исторический музей

Материалы, которые имеют метку ‘этнографическая коллекция’

В музей передана скрыня конца XIX в.

В музей передана скрыня конца XIX в.

31 октября в фонды Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого была передана скрыня с росписью конца XIX - начала ХХ в. Даритель скрыни - Кравченко Юрий Владимирович, заместитель генерального директора Днепропетровского металлургического комбината г. Днепродзержинск. Администрация музея выражает искреннюю благодарность Юрию...

Выставка «У каждого своя судьба, свой мир широкий»

Выставка

Выставка «У каждого своя судьба, свой мир широкий», которая экспонируется в зале № 8 Днепропетровского национального музея им. Д.И. Яворницкого рассказывает о национально - культурном возрождении украинской нации, возрождении его исторического сознания и традиций, национально - этнографических особенностей, функционирование украинского...

Одежда украинцев Степного Побужья в первой половине XX века

Изучение костюма украинцев, как составной части материальной культуры этноса, имеет богатую традицию. Однако в этнографической литературе наблюдается неравномерность в рассмотрении региональных особенностей одежды украинцев. Одежда украинцев южных областей нашла отображение лишь в общих этнографических обзорах, хотя изучение культуры этого полиэтничного...

Орнаментальні мотиви оздоблення рушників Середнього Подніпров’я

Майже всі рушники Середнього Подніпров’я, а їх в колекції НІМу нараховується більше сотні, використовувались для декоративного оздоблення житла. Це рушники сучасної Київської, Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей. Про те, що рушники особливо вишиті, використовувалися в декорі інтер’єру, свідчить їх композиція....

Рушники в етнографічній колекції Дніпропетровського історичного музею

Однією з найбільш цікавих і значних колекцій ДІМу є етнографічна колекція. Важливе місце в її створенні належить Д. І. Яворницькому. Ще на початку XX ст. під керівництвом Дмитра Івановича була проведена велика робота по етнографічному обстеженню Катеринославської губернії. До цієї...

Этнографическая музейная экспедиция 2011 года

Этнографическая музейная экспедиция 2011 года

С 14 по 24 июня 2011 года сотрудниками Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого была проведена этнографическая экспедиция в Царичанский, Магдалиновский и Петриковский районы Днепропетровской области (напомним, что осенью 2010 года этнографическая экспедиция проходила только в одном районе —...

Д.І. Яворницький — етнограф

Діяльність Д. І. Яворницького як етнографа є не­від’ємною частиною розвитку усієї етнографічної науки на Україні. З початку своєї наукової роботи на противагу тим, хто скептично ставився до можливостей народознавства, вчений надавав великого значення фольклорно-етнографічній науці. Майже все своє, життя він...

Пысанки и малеванки в коллекции Днепропетровского исторического музея

Пысанки и малеванки в коллекции Днепропетровского исторического музея

Писанки — цінний і дуже давній вид народної творчості. Писанкові орнаменти збереглися з глибокої давнини [1], це загальнопоширені знаки сонячного культу. Стефанія Гвоздевич та інші дослід­ники вважають, що значення писанок подвійне: значення самого яйця, яке носить в собі зародок півня...

Народна вишивка Катеринославщини в зібранні Д.І. Яворницького

Розглянуто колекцію народної вишивки Дніпропетровського історичного музею, яка складається з 3000 одиниць музейних предметів....

Лозоплетіння в Україні та Дніпропетровщині (ХІХ – ХХ ст.)

В зібранні Дніпропетровського історичного музею зберігається чисельна і різноманітна колекція творів майстрів народної творчості, народних умільців ХІХ-ХХ ст. Етнографічний матеріал завжди цікавив Д. І. Яворницького, талановитого вченого-етнографа, збирача старожитностей. Він приділяв велику увагу збереженню і популяризації різноманітних видів народної творчості,...

Рушники А.І. Вільхової

Серед фондоутворювачів ДІМ немало дуже відомих та авторитетних колекціонерів — таких, як О. М. Поль, В. Я. Левенсон, О. Л. Красносельський, П. М Сочинський. Але ще більше таких, про яких прийнято казати «прості люди», які передавали музею часто не коштовні...

Семь волошских сорочек из фондов Днепропетровского исторического музея

Значительную и яркую часть этнографической коллекции Днепропетровского исторического музея (далее в тексте – ДИМ) составляют народные вышитые сорочки – явление уникальное и самобытное, прошедшее через века. Собирать их начал Д.И.Яворницкий. Формирование коллекции еще не закончилось, музей продолжает приобретать эти ценнейшие...


Hosting Ukraine Creative Commons