Днепропетровский национальный исторический музей

Материалы, которые имеют метку ‘эпистолярии’

Страница 1 из 212

Письма воспоминания Михаила Кривинюка, Бориса и Тараса Трубы пополнили музейную коллекцию

Письма воспоминания Михаила Кривинюка, Бориса и Тараса Трубы пополнили музейную коллекцию

Листи-спогади Михайла Кривинюка, Бориса й Тараса Труби надійшли до музейного зібрання. Стали відомими нові факти катеринославського періоду життя родини Косачів, І. Труби, Д. Яворницького, М. Погрібняка....

Дочь В.А. Строменко прислала новую информацию о своем отце и Яворницком

Дочь В.А. Строменко прислала новую информацию о своем отце и Яворницком

22 июня 2015 г. из Одессы в исторический музей пришло письмо от дочери В.А. Строменко, украинского художника, ученого, политического деятеля и товарища Д.И. Яворницкого с которым он очень активно переписывался (в фондах ДНИМ хранится около 90 писем от В.А. Строменко...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 6)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 6)

Укладачі: С. Абросимова, В. Бекетова, Н. Василенко, В. Єкшов, А. Перкова, К. Тележняк, Я. Тимошенко, І. Романюта За загальною редакцією Заслуженого працівника культури України Н. Капустіної Рецензент: доктор історичних наук, професор ДНУ ім. О. Гончара О. Журба Епістолярна спадщина академіка...

Письма крестьян Екатеринославщины в «Крестьянскую газету» как источник по истории села периода НЭПа

Кризис политики Военного коммунизма и переход к НЭПу был вызван прежде всего острым неприятием крестьянством методов политики большевиков. Ленин был вынужден признать, что Кронштадт и антоновщина — грозное предупреждение, что нужно все сделать, чтобы завоевать для советской власти крестьянина-середняка. В...

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Абросимова. Некролог.

Абросимова. Некролог.

6 марта 2011 года в возрасте 57 лет ушла из жизни Светлана Викторовна Абросимова, кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры Украины, ведущий научный сотрудник Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого, лауреат премии имени Д.И. Яворницкого Национального союза краеведов, наша...

Мелітопольський кореспондент Д.І. Яворницького П.К. Дзякович

В роботі реконструйовано біографії кореспондентів Д. І. Яворницького: Павла Каетановича Дзяковича та членів його сім’ї: батька – Каетана Онуфрієвича Дзяковича, синів Всеволода та В’ячеслава, доньок Юліїї, Міли, Стасі (Констанції ?). Творча спадщина і життєвий шлях видатного історика Дмитра Івановича Яворницького...

Листи з фронту. Каталог.

Листи з фронту. Каталог.

Автор-упорядник: Сацута В.М. Редакційна колегія: Капустіна Н.І., Бекетова В.М., Абросимова С.В. Рецензент: Васильєв П.М., генерал-майор, голова Дніпропетровської міської Ради ветеранів війни Дизайн, макет, верстка: Ю. М. Малієнко Даний каталог презентує численну збірку різноманітних поштових листів часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945...

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Епістолярна спадщина академіка Д.I.Яворницького: Каталог

Упорядники: С.В. Абросимова, А.І. Перкова, О.В. Піцик, А.С. Журба Редактори: Г.П. Калиниченко, С.В. Абросимова, А.І. Перкова Рецензенти: М.П. Ковальський, д.і.н., проф.; Г.К. Швидько, д.і.н., проф.; О.І. Журба, к.і.н. Даний каталог є інформаційно — довідковим виданням до комплексу епістолярної спадщини академіка...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 4)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова. За участю: В.Бекетової, О.Боряк, О.Журби, Г.Зленка, С.Кіржаєва, І.Кондратьєвої, В.Мудрицької, В.Піворовича, Л.Синельнікової, К.Тележняк, Я.Тимошенко, А.Трембіцького. Верстка та художне оформлення: Малієнко Ю. М. Під загальною редакцією Н. І. Капустіної. Рецензент: к.і.н. В.М....

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 3)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Перкова, І. Ю. Тарасенко, А. В. Тронєва, Н. Г. Чередник, І. Ю. Кондратьєва. За участю: Т. А. Архіпової, В. М. Бекетової, С. І. Білоконя, Н. В. Жахалової, В. М. Заруби, Г....

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 2)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 2)

Укладачі: С. В. Абросимова, Н. Є. Василенко, А. І. Пєркова, О.В. Піцик, І.Ю. Тарасенко, І.М. Тимофєєва, А.В. Тронєва, М.П. Чабан, Н.Г. Чередник. За участю: О.В. Аліванцевої, В.М. Бекетової, І.І. Горченко, Н.В. Жахалової, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, В.І. Лазебник,...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 1)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 1)

Укладачі: С. В. Абросимова, А. І. Перкова, О.В. Піцик, Н. Г. Чередник. За участю: В.М. Бекетової, Л.К. Божко, С.І. Білоконя, О.О. Боряк, Н.Є. Василенко, В.М. Заруби, Г.Д. Зленка, С.М. Кіржаєва, М.П. Ковальського, І.Ю. Кондратьєвої, Л.В. Мажари, І.Ю. Мицик, Ю.А. Мицика,...

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 5)

Епістолярна спадщина академіка Д.І. Яворницького (Вип. 5)

Укладачі: С. Абросимова, Н. Василенко, А. Перкова, К. Тележняк, І. Тимофєєва, Я. Тимошенко За участю: Т. Архіпової, Г. Булатнікової, Г. Зубкової, В. Лазебник, Л. Маркової, К. Недрі, А. Подолян, М. Подосинової, М. Сердюк, Н. Степаненко, М. Тихонової, М. Чабана За...

Издан 5-й том эпистолярного наследия Дмитрия Яворницкого

Издан 5-й том эпистолярного наследия Дмитрия Яворницкого

Сборник представляет часть эпистолярного наследия выдающегося украинского историка запорожского казачества и основателя Днепропетровского исторического музея академика Дмитрия Ивановича Яворницкого (1855-1940). В сборнике помещены 787 писем к Д. Яворницкого 82 корреспондентов – родных, друзей, приятелей и знакомых. В письмах освещается жизненный...

Выставка «Невтомний збирач старовини»

Выставка

Наиболее полную разнообразную научную и общественную деятельность Д.И. Яворницкого, контакты с современниками, а также внутренний мир отражает частная переписка. Щедрость и отзывчивость Дмитрия Ивановича, его высокая эпистолярная культура способствовали формированию большого эпистолярного наследия, хранящегося сегодня в историческом музее и насчитывает...

Тележняк Екатерина Алексеевна

Тележняк Екатерина Алексеевна

Старший научный сотрудник ДНИМ, кандидат исторических наук, хранитель фондовой группы «Памятники письменности» — архивный фонд современного периода. В музее с 2000 г. Работала в Мемориальном доме-музее Д.И. Яворницкого, с 2002 г. — Сотрудник отдела фондов. Окончила исторический факультет ДНУ им....

Абросимова С.В. (библиография)

Абросимова С.В. (библиография)

Абросимова С.В. З листування Д.І.Яворницького і М.С. Самокиша (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) // Архіви України. 1980. № 6. С. 63-64. [У співавторстві з А.О.Серьогіною]. Абросимова С.В. «Букварю» — 280 лет // Днепр вечерний. 1981. 15 авг. [У співавторстві з...

Тележняк Е.О. (библиография)

1. «Милий дядечко» (З історії приватного життя академіка Д.І. Яворницького) // Гуменітарний журнал. – 2004. — № 1-2. – С. 185-187. 2. Д.І. Яворницький у стосунках з батьками // Грані. – 2005. — №5. – С. 29-31. 3. З особистого...

П.О.Ган – кореспондент Д.І.Яворницького

У листуванні Дмитра Івановича Яворницького окреме важливе місце було відведено представникам катеринославських дворянських родин, що вони були колекціонерами, меценатами і допомагали вченому комплектувати музейну збірку. У числі його кореспондентів був і Петро Олексійович Ган (1865-1916) – предводитель дворянства Новомосковського повіту...

Страница 1 из 212

Hosting Ukraine Creative Commons