Днепропетровский национальный исторический музей

Материалы, которые имеют метку ‘украиноведение’

Розкриття засобами музею деяких аспектів духовного життя українського народу

На базі фондової колекції Дніпропетровського історичного музею створюється виставка «Собор душі нашої», яка покликана розповісти про духовні надбання українського народу,.., висвітлити деякі аспекти його духовного життя, вона охоплює збірку найцікавіших здебільшого етнографічних предметів, які будуть згруповані у певні комплекси, відповідно...

Регіональна історія та регіональна історіографія

Під регіональною історією розуміють найчастіше місцеву або локальну історію. Як різновид історичного дослідження вона має певну історичну традицію. Першопочатки локальної історії виникають у XVIII ст. у межах антикварного напряму. Локальні дослідження XVIII ст. були пов’язані із вивченням історії, статистики, географії...

В пошуках регіональних осередків української сус­пільної думки кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Навіть послідовний підхід до української історії з позицій державницького напрямку не суперечить вивченню Історії України як синтезу історії і розвитку окремих її земель. Регіональний підхід можна вважати невід’ємною рисою української історіографії, що підтверджують новітні історико-історіографічні та методологічні роботи дніпропетровської дослідниці...

Шевченковской премии — 50 лет!

Шевченковской премии - 50 лет!

20 мая 2011 г. исполняется 50 лет со дня основания Республиканской премии имени Т. Г. Шевченко, которая сегодня называется «Национальная премия имени Тараса Шевченко». Ею награждают писателей, журналистов, литературоведов, деятелей изобразительного, музыкального, театрального, кинематографического искусства, архитекторов (до 1988 г.). За...

Открытие XI Международного конкурса знатоков украинского языка

Открытие XI Международного конкурса знатоков украинского языка

9 ноября 2010 в День украинского языка и письменности в 12-00 часов в помещении Дворца студентов Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара состоялось торжественное открытие XI Международного конкурса знатоков украинского языка им. П. Яцика на Днепропетровщине. Организаторы конкурса – «Лига...

Д.І. Яворницький і українська колонія в Петербурзі

Важким й одночасно плідним в житті Д. І. Яворницького був петербурзький період, що тривав 7 років (1885—1892). Звинувачений в українофільстві й сепаратизмі, звільнений з Харківського університету, Д. І. Яворницький змушений був покинути Україну. М. М. Шубравська на підставі архівних джерел...

Можливості співпраці кафедри українознавства з музеєм «Степова Україна»

Окреслено можливі напрямки спільної роботи викладачів кафедри та співробі-тників музею у справі навчання студентів будівельної академії з метою ближ-чого сприйняття історії України через історію краю як невід’ємну частину України та її історії....


Hosting Ukraine Creative Commons