Днепропетровский национальный исторический музей

Библиографии сотрудников

Библиографии сотрудников Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого.

Страница 1 из 212

Фаримец А.М. (библиография)

Старший науковий співробітник. Нагороджена грамотами та подяками місцевих органів влади. Працює в Дніпропетровському історичному музеї з 1978р., з 1989р. по 2000 р. – завідуюча відділом історії релігії та етнографії. З 2000 року по 2008 рік – керівник музейних програм Всеукраїнського...

Ревенко Ю.В. (библиография)

Завідуюча відділом «Музейний центр О.П. Блаватської та її родини». Закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету. З 2011року працює у Дніпропетровському історичному музеї, з 2013року – на посаді завідуючої відділом. Веде науково-дослідну, експозиційну та просвітницьку роботу за тематикою відділу. Тема дослідження...

Романчук Д.М. (библиография)

Бібліографія Романчука Д.М. 1. Кравченко Г.П. двічі герой Радянського Союзу» (до 100-річчя з дня народження) // Моє Подніпров’я. Календар пам’ятних дат Дніпропетровської області на 2012 р. – Д.: ДОУНБ, 2011. – С. 2. Адміністративно-територіальна реформа 1930 р. на Дніпропетровщині: регіональні...

Сацута В.М. (библиография)

Cтатьи Визволення (листи з фронта) (інтерв’ю по матеріалам Сацути В.М.) // Вісті Придніпровья, 7.05.2009. Алея Визволителів. //Ветеран Придніпровья (приложен Зори) (інтерв’ю) 8.05.2009 Федоров О.Ф. Генерал Орленко. // Мое Приднепровье. — 2010 – с. 96. № 15,18. Історія перемоги (інтерв’ю Н....

Півстоліття служіння Кліо (до ювілею Л.М. Маркової)

Півстоліття служіння Кліо (до ювілею Л.М. Маркової)

Буклет виданий до ювілею завідуючої відділом історії України і краю 1917-1945 рр. Л.М. Маркової і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії....

Надія захищає музей (до ювілею Н.І. Капустіної)

Надія захищає музей (до ювілею Н.І. Капустіної)

Буклет випущений до ювілею директора Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького Н.І. Капустіної і розповідає про її творчий шлях в історичному музею. Видання насичене тематичним фотоматеріалом та окремо приділена уваги бібліографії....

Библиография изданий ДНИМ за 165 лет (1849-2014 гг.)

Библиография изданий ДНИМ за 165 лет (1849-2014 гг.)

У даному виданні зроблена спроба упорядкування бібліографії видань про діяльність одного з найстаріших і провідних музеїв України — Дніпропетровського національного історичного музей імені Д.І. Яворницького, якому 31 березня 2014 р. виповнюється 165 років. У 1849 році влада, громадськість, працівники освіти...

Монастырная Г.С. (библиография)

Монастырная Г.С. (библиография)

1970 р. «Комунари» ( історія комуни «Маяк») //Радянське слово. -1970. — 8 січня. Тексти: «Сучасне і минуле м.Дніпропетровська», «Зростання добробуту радянського народу — головне завдання економічної політики партії». 1971 р. Тематико-експозиційні плани: «Дніпропетровщина в роки відбудови і дальшого розвитку народного господарства...

Мартынова С.Н. (библиография)

Мартынова С.Н. (библиография)

Бібліографія Мартинової (Каспір) С.М. Наукові, науково-популярні статті та літературно-художні видання 1989 1. Каспір С. Фантастика як художній метод відображення життя (на прикладі творчості сучасних дніпропетровських письменників-фантастів) //Наукова конференція до Дня музею. –Дніпропетровськ. 1989. 1991 2. Каспір С., Мазуренко І. Злітали...

Голубицкая Г.А. (библиография)

Голубицкая Г.А. (библиография)

Діяльність Дніпропетровського історичного музею по створенню джерельної бази історичного краєзнавства // 4-а республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства: Тези доп. і повід. конф. Київ, 1989. –С.570-571. [У співавторстві з Абросимовою С.В.]. От одной строчки (колекція марок ДІМ) // Днепровская панорама....

Прокудо В.С. (библиография)

Прокудо В.С. (библиография)

У священных реликвий // Днепровская правда. 1970.- 10 февраля. Священні реліквії Великої Вітчизняної війни // Наш край: Збірник статей. – Дніпропетровськ: Промінь, 1971. –С.115-125. Десантом командовал Платонов // Днепровская правда. 1971. – 4 декабря. Здрастуйте, товаришу!//Дніпро вечірній, 1972.- 5 серпня....

Сердюк М.И. (библиография)

Історія формування археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею “Запорозькі козацькі старожитності”. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури”. – Запоріжжя: РА “Тандем –У”, 1997. З історії формування колекції слов’янських старожитностей ДІМ” // Збірник тез доповідей та...

Шеймина Н.М. (библиография)

Шеймина Н.М. (библиография)

Народно-хозяйственный комплекс СССР в экспозиции и выставках музея. // Музейное дело в СССР. Сборник научных трудов Центрального музея революции СССР. М;1978 С. 122 128. Днепропетровский исторический музей имени Д. И. Яворницкого. Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1979. 158 с. (колектив авторів). Днепропетровский...

Цимлякова Т.Н. (библиография)

Цимлякова Т.Н. (библиография)

Этих дней не смолкнет слава (К 65-летию установления Советской власти в Днепропетровске) // Днепр вечерний. 1982. – 21 декабря. Реликвии гражданской войны в Днепропетровском историческом музее им. Д.И. Яворницкого // 60-летие окончания гражданской войны в СССР: Сборник научных трудов. Днепропетровск,...

Степаненко Н.А. (библиография)

Степаненко Н.А. (библиография)

Библиография Степаненко 1. Абросимова С.В. Д.І. Яворницький і розвиток краєзнавства на Україні / С.В. Абросимова, Н.О. Степаненко // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» (жовтень 1991 р.): Тези доповідей та повідомлень. – Київ...

Ватченко Г.Ф. (библиография)

Ватченко Г.Ф. (библиография)

Днепропетровск: Справочник-путеводитель. — Днепропетровск: Днепропетровское областное издательство, 1956. — 175 с. [У співавторстві з І.Артеменком, С.Линвовим та інш.]. Дніпропетровськ: Довідник-путівник. — Дніпропетровськ: Дніпропетровське книжкове видавництво, 1959. — 300 с. [У співавторстві з О.Огризкіною, Н.Стручковою та інш.]. Народний музей у Дмухайлівці....

Капустина Н.И. (библиография)

Капустина Н.И. (библиография)

Лица не общим выраженьем // Днепр вечерний, 1990. – 11 сентября. О простом и удивительном // Днепр вечерний, 1991. – 19 января. Про просте та дивне //Прапор юності, 1991. – 19 січня. Звучащий мир // Днепр вечерний, 1991. – 9...

Кокина Л.С. (библиография)

Кокина Л.С. (библиография)

Днепропетровский историчний музей имени Д.И.Яворницького. Путеводитель. Днепропетровск: Промінь, 1979. [У співавторстві з колективом авторів]. Путеводитель по экспозиции Днепропетровского исторического музея им. Д.И. Яворницкого на выставке «Химия. Нефтегаз. Металлургия» // Международная специализированная выставка «Химия. Нефтегаз. Металлургия»: Официальный каталог. Днепропетровск, 2002. –...

Чурилова Л.Н. (библиография)

Чурилова Л.Н. (библиография)

Каменные бабы // Днепр вечерний. 1980. – 12 января. Кам’яна статуя з с.Великомихайлівка Дніпропетровської області // Археологія, 1986. -№ 5. Погребение с серебряной маской у села Манвеловки на Днепропетровщине // Советская археология, 1986. № 4. – С.261-266. К вопросу о...

Абросимова С.В. (библиография)

Абросимова С.В. (библиография)

Абросимова С.В. З листування Д.І.Яворницького і М.С. Самокиша (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) // Архіви України. 1980. № 6. С. 63-64. [У співавторстві з А.О.Серьогіною]. Абросимова С.В. «Букварю» — 280 лет // Днепр вечерний. 1981. 15 авг. [У співавторстві з...

Страница 1 из 212

Hosting Ukraine Creative Commons