Днепропетровский национальный исторический музей

Жизнь и деятельность Яворницкого

Научные, научно-популярные статьи и монографии, информационные справки, заметки и др. материалы, посвященные жизни и деятельности академика Дмитрия Ивановича Яворницкого.

Страница 1 из 512345

К проблемам формирования культовой коллекции музея Д.И. Яворницким

К проблемам формирования культовой коллекции музея Д.И. Яворницким

Статья И.С. Заваловой по формированию культовой коллекции Яворницким...

Презентация «Словника української мови» Д.И. Яворницкого

Презентация

ПРЕСС-РЕЛИЗ Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого Днепропетровская областная государственная администрация представляют презентацию книги «Д.И. Яворницкий. Словарь украинского языка. Т.1 » презентация состоится 3 ноября в 15:00 в помещении зала №5 исторического музея (пр. Д. Яворницкого, 16). Вниманию присутствующих...

Проспект Дмитрия Яворницкого

Проспект Дмитрия Яворницкого

19 лютого 2016 р. указом міського голови центральний проспект м. Дніпра отримав ім’я видатного вченого, історика, археолога, етнографа, фольклориста, академіка ВУАН, фундатора Дніпропетровського національного історичного музею академіка Дмитра Івановича Яворницького....

Как все начиналось … служебная записка Яворницкого по реформированию музейной отрасли в республике

Как все начиналось ... служебная записка Яворницкого по реформированию музейной отрасли в республике

В научно-делопроизводственных архивах нашего музея хранится служебная записка, которую направил академик Д.И. Яворницкий, директор Екатеринославского краевого музея (теперь - ДНИМ им. Д.И. Яворницкого в Днепре), в ответ на письмо Народного комиссариата просвещения по реформированию музейной отрасли в республике. Считаем интересным...

Чи святкував новий рік та Різдво Дмитро Яворницький?

Чи святкував новий рік та Різдво Дмитро Яворницький?

Відповідь на це буденне питання, здавалося б, повинна бути простою і всім зрозумілою. Але насправді потрібно провести майже детективне розслідування і передивитися тисячі листів різних людей до видатного вченого. Адже Дмитро Яворницький особистих спогадів не лишив, а офіційні документи, звичайно,...

Д.І. Яворницький і Південно-Російська обласна сільськогосподарська, промислова та кустарна виставка у 1910 р. в Катеринославі

Загальновідомо, що особливість економічного розвитку Півдня України наприкінці XIX початку XX ст. полягала в тому, що великі підприємці були одночасно і власниками багатьох земельних володінь. Вони вимагали від царського уряду реформ по прискоренню капіталістичного розвитку сільського господарства, залучення до Росії...

Матеріали до монографії Д.І. Яворницького про Івана Сірка

№ 1. 1664 року, березня 13 дня. Лист Сірка до царя Олексія Михайловича з повідомленням про успіхи походу за річки Буг і Дністер. Божою милістю, великому государю царю й великому князю Олексію Михайловичу, всїі Великої і Малої і Білої Росії...

Славетний запорозький отаман

У пантеоні української слави особливе місце займає постать кошового війська Запорозького Івана Дмитровича Сірка. В пантеоні, зрозуміла річ, мисленному, бо справжнього пантеону у нас немає, та й якби він був, просто нікого покласти туди з наших військових та політичних діячів....

Внесок академіка Д. І. Яворницького у розвиток археології України

Тема персоналій в історії археології почала активно розроблятися відносно нещодавно. Лише в останнє десятиріччя з’явилися праці, в яких розглядається творчий шлях і науковий внесок видатних археологів, як І. Е. Забелін, О. С. Уваров, Д. Я. Самоквасов, О. О. Спіцин, М....

Оцінка О.М. Лазаревським наукових праць Д.І. Яворницького

О. М. Лазаревський був одним із перших наукових критиків доробку визначного українського історика, дослідника історії запорозького козацтва Д. І. Яворницького. Окрему рецензію Лазаревський присвятив опублікованій у 1897 р. лекції під назвою «Главнейшие моменты из истории запорожского козачества», яку Д. I....

Сучасні проблеми історіографічної дослідженості творчості Д.І. Яворницького

Дмитро Іванович Яворницький (1855–1940)–видатний історик, археолог, етнограф та фольклорист, лексикограф, письменник та музеєзнавець сьогодні став окрасою нашої національної історії. Його життя та творчість несли жахливий відбиток буття і тільки постійно переборюючи труднощі приходили до нього успіх, насолода від роботи, слава....

Риси історичної школи в творчості Д.І. Яворницького

Вже стала традиційною думка про те, що у ХІХ-ХХ ст. в Україні діяли «Київська школа істориків-документалістів» В. Антоновича, народницька школа М. Грушевського, історична школа Д. Багалія. В діаспорі виникла державницька школа, фундаторами якої були учень М. Грушевського М. Томашівський, Вяч....

О последних годах жизни и деятельности Д.И. Яворницкого

Академик Д. И. Яворницкий до конца своей жизни оставался убежденным борцом за независимость Украины и всемерно способствовал возрождению украинской культуры. Создание независимой украинской державы он связывал с активным участием эмиграции, творческой интеллигенции и селянства в борьбе против диктата Москвы. Как...

Яворницький під наглядом ВКП(б) та НКВД

Після ліквідації УНР російськими більшовиками, після проголошення СРСР нова влада ще мусила рахуватися з недавнім піднесенням національно-визвольної боротьби українського народу і навіть пішла на проведення т. зв. «українізації». Але вже тоді йшла підготовка до великого терору і чільні представники української...

Д. Яворницький і М. Слабченко: спільні інтереси в дослідженні історії козацтва

Визначні українські історики Д. Яворницький і М. Слабченко захоплювалися дослідженням історії запорізького козацтва, водночас (у червні 1929 р.) були обрані академіками ВУАН. Молодший за віком Слабченко вважав Яворницького за «запорізького батька», уважно вивчав праці Дмитра Івановича, високо оцінював їх, мав...

Яворницький і Нікополь

Видатний дослідник історії запорізького козацтва, етнограф, археолог, письменник Д. І. Яворницький неодноразово відвідував м. Нікополь у 80-х рр. XIX ст. – 20-х рр. XX ст. Під час перебування у місті Яворницький вів пошукову роботу по збиранню предметів старовини, зокрема запорізької...

Д.І. Яворницький у спогадах Яра Славутича

Поет і вчений – україніст Яр Славутич (псевдонім Григорія Михайловича Жученка) здобув відомість за кордоном, здебільше – у Канаді, але витоки його творчості належать Україні. Письменник народився на хуторі Жученків у Херсонській губернії. Серед своїх предків Яр Славутич називає полтавського...

Поки стоїть земля і світить сонце… (херсонські знайомі Д.І. Яворницького)

У 1892 році в С.-Петербурзі було надруковано перший том «Історії запорізьких козаків» Д. І. Яворницького, у передмові до якого автор писав: «Зрештою, знаючи з досвіду, яких величезних грошей коштують у нас, в Росії, ілюстровані видання> автор «Історії» не смів би...

Д.І. Яворницький і М.Ф. Комаров

Епістолярний зв’язок двох визначних діячів української культури – Д. І. Яворницького та М. Ф. Комарова – тривав протягом дев’яти років. Започаткував його Д. І. Яворницький у другій половині 1897 року, звернувшись до М. Ф. Комарова з проханням надіслати перші три...

Д.І. Яворницький та Я.П. Новицький: до проблеми взаємин

Д. І. Яворницький та Я. П. Новицький – дві видатні постаті в історії запорозького краю. Багато статей присвятили їхнім взаєминам М. М. Шубравська, А. С. Бровко, В. І. Ульянівський, С. В. Абросимова. Опубліковано листування Д. І. Яворницького з Я. П....

Страница 1 из 512345

Hosting Ukraine Creative Commons