Днепропетровский национальный исторический музей

Изучение музейных коллекций

Научные, научно-популярные статьи и монографии, информационные справки, заметки и др. материалы по проблемам изучения музейных коллекций. Описание коллекций Днепропетровского национального исторического музея.

Страница 1 из 512345

Вся правда о картине Струнникова «Запорожец»

Вся правда о картине Струнникова

В октябре этого года исполняется 145-летие со дня рождения самого сильного человека в мире - украинца Ивана Поддубного, портрет которого в полный рост в образе казака-запорожца экспонируется в Днепропетровском национальном историческом музее имени Яворницкого, в зале, посвященном истории запорожского казачества....

Коллекция ценных бумаг в фондах ДНИМ

Коллекция ценных бумаг в фондах ДНИМ

Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого , один из ведущих музеев Украины, которому в 2014 г. исполняется 165 лет, имеет 270-тысячное музейное собрание с разнообразными коллекциями, которые воспроизводят все аспекты человеческой жизни, разные сферы деятельности и интересов. Одной из...

Информация о коллекции петриковской декоративной росписи из собрания ДНИМ

Информация о коллекции петриковской декоративной росписи из собрания ДНИМ

Інформація про колекцію петриківського декоративного розпису із зібрання Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького. Серед численних колекцій в музейній скарбниці, витвори петриківських майстрів можна презентувати як дивовижне, феєричне зібрання народного декоративного розпису. Колекція налічує близько 1150 одиниць. Це розписи...

История петриковской декоративной росписи в коллекции ДНИМ

История петриковской декоративной росписи в коллекции ДНИМ

Матеріали щодо історії петриківського декоративного розпису в колекції Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І.Яворницького Вступ В Дніпропетровському національному історичному музеї ім. Д.І.Яворницького зберігається цінная колекція творів майстрів петриківському декоративному розпису. Цей розпис можна назвати національним в рамках української культури і мистецтва,...

Надписи на сволоках хат запорозьких козаків

Питання дослідження культури повсякденності запорожців – дуже важливий напрямок для розуміння своєрідного етнокультурного феномену української історії – козацтва. У зв’язку з цим ми звернемось до одного з елементів народної культури – звичаю робити надписи на сволоках. Цей звичай був зафіксований...

Одежда украинцев Степного Побужья в первой половине XX века

Изучение костюма украинцев, как составной части материальной культуры этноса, имеет богатую традицию. Однако в этнографической литературе наблюдается неравномерность в рассмотрении региональных особенностей одежды украинцев. Одежда украинцев южных областей нашла отображение лишь в общих этнографических обзорах, хотя изучение культуры этого полиэтничного...

Фрагменти української вишивки XIX ст. із зображенням крилатих тварин (Східне Поділля) в етнографічній збірці НМІУ

Етнографічна колекція НМІУ на наш час зберігає досить велику кількість фрагментів української вишивки XIX – початку XX ст. Збірку цю було започатковано ще наприкінці минулого століття, коли, власне, почалось створення самого музею. Найкращу її частину було зібрано в дореволюційні часи...

Обрядова роль народних рушників (Середня Наддніпрянщина, Полтавщина)

Дослідження ґрунтується на польових матеріалах етнографічних експедицій, проведених Переяслав-Хмельницьким державним історико-культурним заповідником (за участю автора) у 1976–1989 рр. Надзвичайне місце рушників у народній обрядовості можна пояснити кількома аспектами: 1. Охоронним значенням, підсиленим орнаментикою та розкольоруванням. 2. Родовою ознакою, якою певно...

Орнаментальні мотиви оздоблення рушників Середнього Подніпров’я

Майже всі рушники Середнього Подніпров’я, а їх в колекції НІМу нараховується більше сотні, використовувались для декоративного оздоблення житла. Це рушники сучасної Київської, Черкаської, Полтавської та Чернігівської областей. Про те, що рушники особливо вишиті, використовувалися в декорі інтер’єру, свідчить їх композиція....

Рушники в етнографічній колекції Дніпропетровського історичного музею

Однією з найбільш цікавих і значних колекцій ДІМу є етнографічна колекція. Важливе місце в її створенні належить Д. І. Яворницькому. Ще на початку XX ст. під керівництвом Дмитра Івановича була проведена велика робота по етнографічному обстеженню Катеринославської губернії. До цієї...

Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

Історія формування колекції пам’яток східних культур у зібранні Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького

Комплектування в музейному зібранні і показ в експозиції пам’яток східних культур має в Дніпропетровському історичному музеї давні традиції. Треба згадати, що однією з перших базових колекцій музею стала колекція пам’яток культури Стародавнього Єгипту, яка була придбана між 1849 І 1857...

Проблема створення каталогу рукописних Євангелій (на матеріалах Львівського історичного музею)

Проблема створення каталогу рукописних Євангелій (на матеріалах Львівського історичного музею)

Рукописна книга, як найдавніша пам’ятка мови, писемності і літератури, посідає особливе місце в системі історичних джерел, відтворюючи і акумулюючи величезний пласт духовного розвитку суспільства. У зв’язку з цим зростає інтерес до древніх рукописів з боку широкого кола науковців і дослідників....

Старожитності Січової Покровської церкви в колек­ції Нікопольського краєзнавчого музею

Після знищення Запорозької Січі частина майна з Покровської січової церкви за розпорядженням губернатора Новоросійського краю М.Д. Язикова була перенесена в Нікопольську Свято-Покровську церкву. Опис цих церковних речей дає Д.І. Яворницький в роботі «Запорожье в остатках старины и преданиях народа». т....

Речі німецького походження в Дніпропетровському істо­ричному музеї

Демократичні перетворення останнього десятиліття ввели в науковий обіг нові фактичні дані з історії національних меншин, котрі мешкають в нашому краї. Це стосується перш за все німецького населення, історії заселення краю іноземцями, стану їх господарства, соціокультурних зв’язків. У фондах Дніпропетровського історичного...

Метки:     

Епістолярна колекція в зібранні Дніпропетровського історичного музею

Одним з основних напрямків науково-дослідної діяльност музеїв залишається традиційне вивчення колекцій. Проте на осо бливу увагу, в зв’язку з науковою парадигмою сьогодення, а сам гуманізацією науки, актуалізацією персонологічних досліджень заслуговують колекції, точніше комплекси джерел, що найбіль повно віддзеркалюють внутрішній світ...

Українські музичні інструменти в колекції ДІМу

Дніпропетровський державний історичний музей ім. Д. Яворницького має велику колекцію музичних інструментів. Серед них значне місце посідає група українських музичних інструментів, їх налічується більше 20 одиниць: струнно-щипкові (бандури, цимбали), струнно-ударні (цимбали) і одна ліра. Початок цієї колекції було покладено ще...

Проблеми комплектування фондів музеїв на сучасному етапі

Відновлення державної незалежності України викликало зростання національної самосвідомості і бажання народу краще і глибше пізнати свою історію. Це поставило перед музейною громадськістю завдання більш повно і об’єктивно висвітлити минуле і сучасне свого краю. Комплектування музейного фондового матеріалу входить складовою частиною...

Днепропетровский исторический музей — сокровищница историко-культурного наследия Приднепровского региона

Какие только образные определения ни дают музеям: и «памятная книга человечества», и «храм муз», и «мостик между прошлым и будущим», и «айсберг, верхняя часть которого отражает лишь 10-ю часть его подводных сокровищ», и… И все они по-своему верны, особенно в...

Семь волошских сорочек из фондов ДИМ

Значительную и яркую часть этнографической коллекции Днепропетровского исторического музея (далее в тексте — ДИМ) составляют народные вышитые сорочки -явление уникальное и самобытное, прошедшее через века, собирать их начал Д.И. Яворницкий. Формирование коллекции еще не закончилось, музей продолжает приобретать эти ценнейшие...

До питання комплектування фондів музею з історії та розвитку самоврядування Дніпропетровської області

Представлено напрямки формування тематичної колекції музею у царині сучасного об’єктивного підходу щодо історії місцевого самоврядування. У планах комплектування зібрання Дніпропетровського історичного музею імені Д.І. Яворницького (ДІМ) теми щодо діяльності органів державної влади, роботи радянських установ, суспільно-політичних організацій завжди займали одне...

Страница 1 из 512345

Hosting Ukraine Creative Commons