Днепропетровский национальный исторический музей

Выставка к 230-летию со времени создания первой Городской Думы

Выставка «Истоки самоуправления города на Днепре: (к 230-летию со времени создания первой Городской Думы)»

Выставка работает: с марта 2017 года до конца 2017 года, понедельник — пятница, с 10:00 до 16:00. Посещение по предварительному заказу.

Место расположения выставки: Музей истории местного самоуправления Днепропетровской области (отдел Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого), здание Днепропетровского областного совета, проспект А. Поля, 2, комн. 221,

Контакты: тел. (0562) 46-34-22, (097) 522-65-27; e-mail: museum@ua.fm

Выставка рассказывает об обстоятельствах создания в 1780-х годах, а также первых шагах деятельности Городской Думы Екатеринослава, о фигуре первого городского головы Екатеринослава Ивана Шевелева.
На выставке можно увидеть уникальные документальные и графические материалы (в репродукциях), а также вещественные экспонаты из фондов ДНИМ им. Д.И. Яворницкого.

Это, в частности:

  • портреты первого городского головы Ивана Шевелева и его жены Варвары
  • план и рисунок-реконструкция города Екатеринослава на р. Кильчени;
  • титульный лист и страницу Жалованной грамоты городам 1785 г., по которой создавалась Городская Дума в нашем городе;
  • уникальный фолиант «Учреждения для управления губерний», изданный 1786 г. в Санкт-Петербурге;
    изображение места первой городской Думы в Екатеринославе на Днепре, а также следующих зданий, где заседала городская Дума;
  • первое фото города Екатеринослава 1870 г. с изображением наплавного моста через Днепр, созданный по инициативе Городской Думы.

Выставка подготовлена ​​научными сотрудниками отдела «Музей истории местного самоуправления Днепропетровской области» Днепропетровского национального исторического музея им. Д.И. Яворницкого.

Краткая историческая справка

Система міського самоврядування Катеринослава була організована майже одночасно з формуванням самого міста на основі Жалуваної грамоти містам 1785 р., яка стала частиною адміністративних та соціальних реформ у Російській імперії доби Катерини II.

16 (27) березня 1787 р. була організована Міська Дума у колишньому першому Катеринославі на р. Кільчень, заснованому 1776 р. Хоча перший міський голова Іван Шевельов на 1787 рік уже здійснював свої повноваження, точна дата обрання його на цю посаду лишається невідомою. 1787 рік на цій підставі вважається знаковою датою виникнення міського самоврядування Катеринослава.

Правовою основою здійснення самоврядування міською громадою в цей період стала «Грамота на права и выгоды городам Российской империи» (в історіографії отримала назву «Жалувана грамота містам»), видана Катериною ІІ 21 квітня 1785 р., яка проголосила право міського самоврядування. Відповідно до цього документу, місто вперше дістало права юридичної особи. Згідно з Жалуваною грамотою, громадяни міста поділялися на 6 категорій.

Система міського самоврядування складалася з таких установ: «собрание общества градского», загальна міська Дума та шестигласна Дума (за чисельністю «розрядів» міського населення). Загальна міська Дума офіційно складалася з представників усіх мешканців; однак вибори до неї відбувалися не на загальному зібранні «градского общества», а за розрядами, на які воно поділялося. Шестигласна Дума складалася з міського голови та шести гласних від окремих категорій мешканців. Якраз ця дума займалася конкретними справами й була найбільш дієвим та ефективним виконавчим органом міського самоврядування.

Посада міського голови введена Катериною ІІ у 1766 р., з 1785 р. міським головою називався голова загальної Думи та шестигласної Думи. Міський магістрат – установа, створена ще за часів Петра І (1720 р.) як становий орган міського управління з переважно адміністративно-судовими функціями (у 1727–1743 рр. називався ратушею). На відміну від Західної Європи, не забезпечував повноцінного міського самоуправління, в діяльності магістрату переважали наглядові функції. З 1775 р. магістрат отримав переважно судові функції в місті (ліквідований судовою реформою 1864 р.).

Катеринослав на Дніпрі, закладений 1787 р., успадкував основні елементи своєї самоврядної системи від першого Катеринослава, відомого з 1776 р., у 1784 р. перетвореного на повітове місто Новомосковськ. 16 березня 1787 р. купці і міщани першого Катеринослава – Новомосковська зібралися о 5-й годині ранку «под первенством грацкаго главы» І. Шевелєва та після молебну обрали членів від кожного стану у загальну міську Думу. Потім члени останньої обрали зі свого складу шестигласну міську Думу. Цього ж дня гласні були приведені до присяги, «а потом того ж числа торжественно оная общая дума, а из оной шестигласная открыта».

Після заснування 1787 р. та початку будівництва Катеринослава на Дніпрі міська Дума, шестигласна дума та магістрат Новомосковська (колишнього першого Катеринослава на Кільчені) перейшли до новозбудованого міста. Туди ж переселився й міський голова І. Шевелєв. Найбільш ймовірно, що Іван Шевелєв займав посаду міського голови у 1787–1790 рр.

Система міського самоврядування Катеринослава, сформувалася, починаючи з 1787 р., й майже в незмінному вигляді функціонувала до 1870 р.

Подготовил М.Э. Кавун

duma01.jpg duma02.jpg duma03.jpg duma04.jpg duma05.jpg duma06.JPG


Hosting Ukraine Creative Commons