Днепропетровский национальный исторический музей

Программа конференции «Роль музеїв у культурному просторі України й світу»

Программа всеукраинской научной конференции по проблемам музееведения по теме: «Роль музеїв у культурному просторі України й світу: стан, проблеми, перспективи розвитку музейної галузі», посвященной 160-летию основания Днепропетровского исторического музея им. Д.И. Яворницкого.
21-22 октября 2009 год
21 октября. 11.00-13.30 (Актовый зал диорамы, пр. К. Маркса, 16)
Регламент докладов — 30 мин.
Пленарное заседание.

 1. Вступне слово представника облдержадміністрації (Бородін Є.І., Першина Н.Г.).
 2. Перспективи розвитку Дніпропетровського історичного музею: ретроспективний аналіз музейних завдань та їх реалізації. Капустіна Н.І., директор ДІМ, заслужений працівник культури
 3. Д.І.Яворницький у музейному співтоваристві кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Абросимова С.В., провідний науковий співробітник ДІМ, заслужений працівник культури, канд. іст. наук
 4. Садиба Фадеєвих у Катеринославі, як майбутній центр О.П.Блаватської. Аліванцева О.В., завідуюча відділом ДІМ, заслужений працівник культури
 5. До питання комплектування фондів музею з історії та розвитку самоврядування Дніпропетровської області. Шапаренко Т.І., завідуюча відділом ДІМ
 6. РR-технології у музейній справі. Москалець А.А., старший науковий співробітник ДІМ

Перерыв — 13.30-14.00
21 октября, 14.00-16.00 — Заседание секций конференции.
Регламент: доклады до 20 мин, сообщения — до 10 мин.
Секция. І. История ДИМ и музейного дела в Украине: источники, историография, конкретные события.
Руководитель секции — Бекетова В.М., секретарь — Рошко М.В. (Научная библиотека ДИМ, пр. К, Маркса, 18)

 1. Формування образу Дніпропетровського історичного музею в історіографії ХІХ – ХХІ ст. Бекетова В.М., заступник директора ДІМ, канд. іст. наук
 2. Інформаційні можливості наукового та діловодного архіву Дніпропетровського історичного музею щодо реконструкції його історії.

Рошко М.В., вчений секретар ДІМ

 1. Документи фонду 166 ЦДВО України як джерело до історії музейництва Кам’янеччини 1920-х рр. Берковський В.Г., завідувач виставковим центром ЦДВО України, канд.іст.наук
 2. Дніпропетровський історичний музей і самоврядування у 1900-1920 рр. (за документальними джерелами). Цимлякова Т.М., старший науковий співробітник ДІМ
 3. Діяльність Дніпропетровського історичного музею за документами 1920-1930-х рр. Маркова Л.М., завідуюча відділом ДІМ
 4. Діорами “Битва за Дніпро” у 1970-х рр. (Спогади). Сацута В.М., старший науковий співробітник ДІМ
 5. Від музею революції до музею історії міста Дніпродзержинська. Сабов М.М., заступник директора з наукової роботи музею історії м. Дніпродзержинська
 6. Нікопольський музей – від музею мистецтв до краєзнавчого. Анцишкін І.В., головний зберігач Нікопольськогодержавного краєзнавчого музею
 7. Формування колекцій музею Чернігівської губернської вченої архівної комісії. Линюк Л.П., заступник директора з наукової роботи Чернігівського історичного музею ім. В.Тарновського
 8. Проблеми та перспективи розвитку Центрального Народного музею ДП “Придніпровська залізниця”. Буряк В.В., директор ЦНМ ДП “Придніпровська залізниця”
 9. “Наша задача – викликати почуття ненависті до минулого”: історико-пропагандистська діяльність одеського відділення “Товариства колишніх політкаторжан та висланих поселенців” та його музею у 1920-1930-х рр. Музичко О.Є, доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова, канд. іст. наук
 10. Музейне життя Бережан у контексті теорії та практики східно-галицького музейництва 1920-1930 рр. Парацій В., завідувач науково-дослідного відділу Державного історико-архітектурного заповідника м. Бережани Тернопільської обл.
 11. Історія Павлоградського історико-краєзнавчого музею. Борисенко Т.В., директор Павлоградського історико-краєзнавчого музею
 12. Музеї вищих учбових закладів Дніпропетровщини: стан та перспективи розвитку. Лебедєва Л.П., старший науковий співробітник – методист по роботі з громадськими музеями ДІМ
 13. Музей кіно Одеси. Кучеренко Ю.А., викладач Одеського коледжу економіки, права та гостельно-ресторанного бізнесу
 14. Співпраця музеїв Волині з музеями Польщі у збереженні спільної культурної спадщини. Силюк А.М., директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури.
 15. Охорона пам’ятників історико-культурної спадщини в УРСР у 60-70-х рр. ХХ ст. (за матеріалами науково-діловодного архіву ДІМ). Фещенко Є.Е., доцент Дніпропетровського національного університету, канд. іст. наук; Фанигін Ю.Ю., старший науковий співробітник ДІМ.

Секция ІІ. Деятели музейного дела Украины, персоналии в музейной практике.
Керівник секції – Аліванцева О.В., секретар – Василенко Н.Є. (Музей “Літературне Придніпров’я”, пр. К.Маркса, 64)

 1. Нові дослідження про державного та громадського діяча першої половини ХІХ ст. А.М.Фадеєва в контексті створення музейного центру О.П.Блаватської та її родини. Аліванцева О.В., завідуюча відділом ДІМ; Фаримець А.М., старший науковий співробітник ДІМ
 2. Д.І. Яворницький і духовенство (за матеріалами епістолярної спадщини вченого). Перкова А.І., завідуюча відділом ДІМ
 3. До історії співпраці Євфимія Сіцінського з Павлом Матвієвським (за матеріалами епістолярної спадщини). Трембіцький А. М., заступник директора з наукової роботи Державного історико-культурного заповідника «Межибіж», кан. іст. наук
 4. Катеринослав-Дніпропетровськ у біографії українського історика Григорія Гербільського. Перелигіна О.І., головний зберігач Львівського історичного музею
 5. Діяльність В.В.Коренева на посаді директора Дніпропетровського художнього музею в роки окупації. Фанигін Ю.Ю., молодший науковий співробітник ДІМ
 6. Ольга Косач-Кривенюк – збирач народних узорів на Катеринославщині. Комзюк В.М. завдувач Колодяжненським літературно-меморіальним музеєм Лесі Українки
 7. Шевченкіана А.К. Фоменка в зібранні Дніпропетровського історичного музею. Аліванцева О.В., завідуюча відділом ДІМ
 8. Іван Зарецький і гончарна спадщина Опішного (за матеріалами керамологічних колекцій Російського етнографічного музею). Визір Н.Ф., молодший науковий співробітник Інституту керамології, відділення Інституту народознавства НАН України
 9. Роль І.П. Бардіна в історії Дніпровського металургійного заводу ім. Ф.Е.Дзержинського (за матеріалами музею ДМК). Циганок Н.О., зав. архівом народного музею ВАТ “ДМК”
 10. Внесок А.В. Бодянського у поповнення археологічної колекції Дніпропетровського історичного музею. Сердюк М.Й., старший науковий співробітник ДІМ
 11. Внесок Л.П. Крилової в археологічні дослідження на Криворіжжі. Стеблина І.О., молодший науковий співробітник Криворізького історико-краєзнавчого музею
 12. Із слідчо-кримінальної справи № 370 Софії Терещенко. Мазуренко О.С., Черкаський обласний краєзнавчий музей
 13. Особистий архів катеринославського журналіста, культурного та громадського діяча О.І.Єгорова у зібранні Дніпропетровського історичного музею. Василенко Н.Є., старший науковий співробітник ДІМ
 14. Перші грошові знаки — творчий внесок Г.Нарбута в історію незалежної України початку ХХ століття Гага С. В., Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, центр наукової реставрації та експертизи
 15. Тернопільський обласний краєзнавчий музей у персоналіях. Волинець Н.І., учений секретар Державного історико-архітектурного заповідника м. Бережани Тернопільської обл.

Cекція ІІІ. Комплектування фондів, проблеми вивчення, каталогізації та реставрації музейних колекцій.
Руководитель секции — Степаненко Н.А., секретарь — Тихонова Н.Н. (Мемориальный дом-музей Д.И. Яворницкого, пл. Шевченко, 5)

 1. Реставрація пам’яток з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Беліловська А. В., зав. сектору Центру наукової реставрації та експертизи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
 2. Повернуті до життя (проблеми зберігання та реставрації музейних предметів). Зубкова Г.Є., старший науковий співробітник ДІМ
 3. Ґудзики часів російсько-турецької війни 1735-1739 рр. з фондової збірки Національного заповідника “Хортиця”. Шелеметьєва Т.І., старший науковий співробітник відділу фондів та реставрації Національного заповідника “Хортиця”
 4. Музейна колекція пам ’яток писемності: історія формування. Тележняк К.О., старший науковий співробітник ДІМ
 5. Пам’ятні монети України у зібранні Дніпропетровського історичного музею: пізнавально–мистецький аспект. Степаненко Н.О., старший науковий співробітник ДІМ
 6. Колекція плащаниць Дніпропетровського історичного музею. Тихонова М.М., старший науковий співробітник ДІМ
 7. Колекція народної вишивки із зібрання Дніпропетровського історичного музею. Підосинова М.А., старший науковий співробітник ДІМ
 8. Проблеми створення каталогу портретного живопису діячів України й краю ХІУ – поч. ХХ ст. Копач А.П., старший науковий співробітник ДІМ
 9. Жіночій історичний портрет в колекції Дніпропетровського історичного музею. Грищенко К. – студентка Дніпропетровського національного університету.
 10. Православна тематика у фотоколекції Дніпропетровського історичного музею. Архипова Т.А., старший науковий співробітник ДІМ
 11. До питання ідентифікації інвентарних номерів портрета князя Григорія Потьомкіна Таврійського з фондів Дніпропетровського художнього музею. Сердюк О.С., гол. спеціаліст Академії митної служби України
 12. Китайські старожитності у збірці “мінусинських бронз” (з фондів НМІУ). Безкоровайна Ю.Г., завідувач сектору; Сорокіна С.А., науковий співробітник; Діденко С.В., старший науковий співробітник археологічних фондів НМІУ

Секция ІV. Экспозиционные и выставочные проблемы в музейной практике.
Руководитель секции — Лазебник В.И., секретарь — Мартынова С.Н. (Научная часть ДОМ, пр. К. Маркса, 18)

 1. “Курінь” в історико-культурному комплексі “Запорозька Січ”. Копилова С.В., старший науковий співробітник відділу “Запорозька Січ” Національного заповідника “Хортиця”
 2. В пошуках музейної концепції історії Катеринославщини епохи модерністських процесів (другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.).

Лазебник В.І., завідуюча відділом ДІМ

 1. “Свобода бути, свобода говорити” (постановка та вирішення засобами музейної експозиції проблемних питань з історії сучасної літератури Придніпров’я). Мартинова С.М., старший науковий співробітник ДІМ
 2. Проблема висвітлення діяльності Дніпропетровської міської управи під час німецько-фашистської окупації 1941-1943 рр. в експозиції музею історії розвитку місцевого самоврядування. Прушак Т., старший науковий співробітник ДІМ
 3. Виставкова діяльність народного музею історії НГУ ім. О.М.Поля. Єлінов І.М., завідувач НМ НГУ ім. О.М.Поля
 4. Тематична археологічна виставка: специфіка і особливості. Стрельник М.О., завідувач сектору Національного музею історії України

Секция V. Научно-исследовательская работа, эвристические возможности собрания музеев.
Руководитель секции — Шеймина Н.М., секретарь — Чирич Л.М. (Отдел истории современности ДИМ, пр. К. Маркса, 18)
Подсекция V.1. Музейные исследования по археологии и по проблемам истории украинского казачества.
Руководитель подсекции — Старик А.В., секретарь — Чурилова Л.Н. (Отдел археологии ДИМ, пр. К. Маркса, 18)

 1. Поховання доби пізньої бронзи на о. Дурна Скеля в Дніпровському Надпоріжжі. Якубенко О.О., провідний науковий співробітник, заслужений діяч культури; Сорокіна С.А, науковий співробітник археологічних фондів НМІУ (Київ).
 2. Кам’яна статуя перших віків нашої ери з колекції Дніпропетровського історичного музею. Чурилова Л.М., завідуюча відділом ДІМ
 3. До історії козацьких морських походів ХУІ – початку ХУІІ ст. Ніконенко Д.Д., старший науковий співробітник Національного заповідника “Хортиця”
 4. Козацька тематика в археологічних дослідженнях ДІМ (1989-2009 рр.). Старік О.В., старший науковий співробітник ДІМ
 5. Техніка письма та технологія писарської справи у ХУІІ – ХУІІІ ст. Чергік Н.Ю., науковий співробітник відділу “Запорозька Січ” Національного заповідника “Хортиця”
 6. Передумови та наслідки Зборівського договору дискусії щодо політики Б.Хмельницького на початковому етапі Визвольної війни 1648-1657 рр. Тітова І.С., старший науковий співробітник Національного заповідника “Хортиця”
 7. Д.І.Яворницький – дослідник Микитинської Січі. Жуковський М.П., заступник директора з наукової роботи Нікопольського державного краєзнавчого музею

Подсекция V.2. История ХХ в. в научно-исследовательской работе музеев.
Руководитель секции — Шеймина Н.М., секретарь — Якубович В.А. (Отдел истории современности ДИМ, пр. К. Маркса, 18)

 1. Історія Балаклави з 1917 р. – новий напрямок наукових досліджень в Національному музею героїчної оборони і визволення Севастополя. Нікітіна І. В., Національний музей героїчної оборони і визволення Севастополя.
 2. Науково-дослідна робота Черкаського обласного краєзнавчого музею. Нестеренко В.І., заступник директора з наукової роботи Черкаського обласного краєзнавчого музею
 3. Модернізм у літературно-мистецькому просторі Придніпров’я першої половини ХХ ст.(За матеріалами фондових зібрань ДІМ). Мазуренко І.В., старший науковий співробітник ДІМ
 4. Голодні роки (1946-1947) в Україні. Шейміна Н.М., зав відділом ДІМ
 5. Промислові підприємства машинобудівної та харчової галузей Дніпропетровщини (на основі фондів ДІМ). Якубович В.О., старший науковий співробітник ДІМ
 6. Продовольча програма: шляхи реалізації та результати в Дніпропетровській області у 1982-1990 рр. (за матеріалами ДІМ). Якушенко В.В., старший науковий співробітник ДІМ
 7. Відображення сучасного стану інноваційних освітніх закладів Дніпропетровщини в музейному зібранні. Чирич Л.М., старший науковий співробітник ДІМ

Секция VI. Проблемы научно-просветительской деятельности музеев. Музей и образование: состояние, инновации. Музейный PR.
Руководитель секции — Гайда Л.А., секретарь — Гайда Л.А. (актовый зал диорамы, пр. К. Маркса, 16)

 1. Статистичний аналіз науково-просвітницької діяльності Дніпропетровського історичного музею. Капустіна Н.І., директор ДІМ, заслужений працівник культури; Гайда Л.О., завідуюча відділом ДІМ.
 2. Науково-просвітницькі заходи та виставки в діяльності меморіального будинку-музею Д.І. Яворницького. Бандур Я.О., Єкшов В.В., наукові співробітники ДІМ.
 3. “Мамай-фест” – як інноваційний музейний проект: реалізація та перспективи. Буланова Н.М., директор музею історії м. Дніпродзержинська, канд. іст. наук
 4. Соціально-культурна акція “Різдво в музеї”. Шолом М.О, зберігач фондів; Борисенко Т.В., директор Павлоградського історико-краєзнавчого музею
 5. Як повернути дитину в музей, або як повернути музей дитині? Карасенко В.Ю., старший науковий співробітник туристсько-екскурсійного відділу Національного заповідника “Хортиця”.
 6. Доступність установ культури для людей з обмеженими можливостями (інвалідів). Коновалова О.В., молодший науковий співробітник туристсько-екскурсійного відділу Національного заповідника “Хортиця”
 7. Музейна педагогіка та інтерактивні технології в контексті функціонування історико-культурного комплексу “Запорозька Січ”. Василенко А.Ю., науковий співробітник відділу “Запорозька Січ” Національного заповідника “Хортиця”
 8. Музейно-педагогічні програми з естетичного виховання дитячої аудиторії. Лучко Л.Л., зав. відділу науково-освітньої роботи Музею театрального, музичного та кіномистецтва України (Київ).
 9. Програма для слухачів курсів підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти: “Музейна педагогіка”. Пачковська О.Л., зав. туристсько-екскурсійного відділу; Мірущенко О.П., зав. відділу Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника “Хортиця”
 10. Другий Всеукраїнський музейний фестиваль та актуальні аспекти розвитку музейної педагогіки. Гайда Л.А., завідуюча навчально-методичним кабінетом українознавства та краєзнавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.Сухомлинського
 11. Методика проведення практичних робіт студентів за курсом культурології в музеях Одеси. Соколовська Г.М., доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури, канд.іст.наук
 12. Можливості співпраці кафедри українознавства з музеєм “Степова Україна”. Кучеренко С.В., старший викладач Одеської державної академії будівництва та архітектури
 13. Доцільність використання матеріалів краєзнавчого музею у викладанні історії України. Соколова Л.С., доцент Одеської державної академії будівництва та архітектури, канд.іст.наук
 14. “Педагогічний марафон” як форма ефективної організації взаємодії з учнями у музейному просторі. Караманов О.В., доцент Львівського національного університету ім. І.Франка, канд. пед. наук; Ласкій І.В., вчитель СШ № 50 м. Львова ім. А.Макаренка, заслужений вчитель України
 15. Можливості шкільного мінералогічного музею у розвитку творчої самодіяльності учнів (з досвіду роботи). Гнєдашев В.М., директор КЗ “Якимівський районний історико-краєзнавчий музей”, Запорізька область.
 16. Музей у сучасному світі: Феодосійський Дім Олександра Гріна як культурний центр. Світлична О.Г., директор Феодосійського музею О.С. Гріна.

Подсекция VI.1. Компьютерные технологии и музей.
Руководитель секции — Москалец А.А., секретарь — Усенко П.С. (Научно-просветительский отдел ДИМ, пр. К. Маркса, 16)

 1. Сайт Дніпропетровського історичного музею: аналіз інформаційної присутності в мережі Інтернет. Усенко П.С., старший науковий співробітник ДІМ
 2. Основні напрямки розвитку інформаційної структури музеїв. Гураль Р.І., Державний природознавчий музей НАН України, м. Львів.
 3. Музейна соціальна мережа (комп’ютеризація Павлоградського історико-краєзнавчого музею) Калінін В.Г., науковий співробітник Павлоградського історико-краєзнавчого Музею
 4. Використання комп’ютерних технологій в роботі Корсунь-Шевченківського Державного історико-культурного заповідника (КШДІКЗ). Степенькін С.Ю., провідний науковий співробітник КШДІКЗ

Дополнительные доклады

 1. Музей Волинського Полісся: наукова концепція і перспективи розвитку. Хомич П.М., директор Маневицького краєзнавчого музею
 2. Україністичні фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Костюк С.В., директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
 3. Експертиза предметів з дорогоцінних металів з колекції Музею історичних коштовностей України (МІКУ). Грабовська А.О., завідуюча сектором МІКУ; Величко Є.О., старший науковий співробітник МІКУ.

22 октября
9.30-16.00 — Продолжение заседаний секций конференции (актовый зал диорамы, научная библиотека, литературный музей, мемориальный дом-музей, научная часть, отдел современности, отдел археологии, научно-просветительский отдел)
13.00-14.00 — перерыв на обед и кофе
16.00-16.30 — Заключительное заседание конференции, объявление резолюции (актовый зал диорамы).


Hosting Ukraine Creative Commons